STOWARZYSZENIE OGRODOWE

"NASZE WIŚNIEWO"

Aktualności

KOMUNIKAT

11 lipca 2019

Zarząd ROD Wiśniewo prosi o uzupełnienie opłat za rok 2019 dzierżawców oznaczonych numerami: 9, 11 , 14, 18, 19, 31, 54, 55, 68, 75, 84, 85, 91, 92, 94, 95, 115, 120, 121, 136, 147, 148, 157, 160, 180, 183, 200, 201, 211, 226, 235, 238, 243, 254, 256, 260, 265, 266, 270, 273, 274,…

Czytaj dalej...

ŚMIERDZĄCY TEMAT, ŚMIERDZĄCA WODA

4 maja 2019

Drodzy Działkowcy, Sąsiedzi. Po raz pierwszy od założenia działek sporządzono sprawozdania z odbioru nieczystości ciekłych od działkowców. WYNIKI SĄ PRZERAŻAJĄCE. Obowiązek składania takich sprawozdań mają trzy firmy: Chmura, Nowak oraz Wiśniewski, które świadczą usługi w zakresie wywozu szamb. Sprawozdania składane są kwartalnie, gdzie wykazany jest numer działki i data wywozu. Zdajemy sobie sprawę, że można…

Czytaj dalej...

PODZIĘKOWANIA cd.

4 maja 2019

Na dzień 30 kwietnia 50 działkowców wpłaciło zaliczki na poczet opłat działkowych w łącznej kwocie 19,090 zł. WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY: 14, 20, 35, 44, 45, 49, 55, 56, 66, 72, 78, 87, 93, 97, 106, 109, 116, 122, 160, 163, 205, 210, 228, 231, 248, 263, 285, 287, 292, 296, 312, 313, 321, 342, 347,…

Czytaj dalej...

GAŁĘZIOWISKO I RĘBAK

4 maja 2019

Miło nam jest poinformować Szanownych Działkowców, że ukończone zostały prace nad gałęziowiskiem nr 2 na placu przy transformatorze. Oprócz tego zakupiliśmy rębak, który w soboty będzie rozdrabniał gałęzie, a urobek będzie dostępny dla działkowców w celu np. podsypywania drzew i krzewów.   

Czytaj dalej...

Rodzinny Ogród Działkowy "Wiśniewo" w Wagowie

 

ROD "Wiśniewo" został założony w dniu 3 kwietnia 1984 roku. Do 2017 r. ogród był w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

10 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie działkowców ROD „Wiśniewo” w Wagowie, na którym to działkowcy zdecydowali o wyodrębnieniu z PZD i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”.

W dniu 20 marca 2017 roku Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669302 i uzyskało osobowość prawną.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasze Wiśniewo" stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców w zakresie praw i obowiązków do ROD „Wiśniewo”.