STOWARZYSZENIE OGRODOWE

"NASZE WIŚNIEWO"

Aktualności

INWESTYCJE NA NAJBLIŻSZY ROK

10 grudnia 2020

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom działkowców, prosimy o składanie propozycji na modernizację naszego ogrodu lub propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych, które będziemy mogli przeprowadzić w zbliżającym się 2021r. lub kolejnych latach. Wskazane jest aby propozycje zawierały przybliżony, szacunkowy kosztorys, ale każdy pomysł się liczy. Prośba Zarządu spowodowana jest konstruowaniem budżetu i planu pracy na nadchodzący rok. Mile widziane…

Czytaj dalej...

KOMUNIKAT

8 grudnia 2020

W dniu 6.12. zmarł Józef Szafrański, dzierżawca działki nr 13. Od chwili założenia ogrodu był aktywnym działkowcem, pomagał nam w zagospodarowaniu, remontach i utrzymaniu porządku na terenie ogrodu. Pełnił obowiązki gospodarza ROD Wiśniewo. Żegnamy Go ze smutkiem i szczerym żalem.

Czytaj dalej...

WYŁĄCZENIA PRĄDU

25 listopada 2020

W związku z niedotrzymaniem terminu płatności związanych z opłatami ogrodowymi oraz za energię elektryczną następujące działki ZOSTAŁY odłączone od prądu: 2, 4, 30, 48, 84, 90, 95, 101, 108, 128, 140, 144, 145, 152, 176, 182, 237, 238, 247, 248, 266, 279, 302, 324, 325, 350, 364, 392, 414, 438. Ponowne przyłączenie w/w działek do…

Czytaj dalej...

MODERNIZACJE

19 października 2020

W sobotę 17.10.2020 uruchomiono punkt poboru wody z wodociągu gminnego Pobiedziska. „Kran – Zdrój” w kolorze niebieskim znajduje się bezpośrednio przy starej portierni, gdzie można napełniać wiadra oraz butelki wodą. Woda jest zdatna do picia bez przegotowania. Również w sobotę wykonano przegrody na gałęziowiskach nr 1 i nr 2 w celu oddzielenia składowania gałęzi i…

Czytaj dalej...

Rodzinny Ogród Działkowy "Wiśniewo" w Wagowie

 

ROD "Wiśniewo" został założony w dniu 3 kwietnia 1984 roku. Do 2017 r. ogród był w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

10 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie działkowców ROD „Wiśniewo” w Wagowie, na którym to działkowcy zdecydowali o wyodrębnieniu z PZD i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”.

W dniu 20 marca 2017 roku Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669302 i uzyskało osobowość prawną.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasze Wiśniewo" stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców w zakresie praw i obowiązków do ROD „Wiśniewo”.