STOWARZYSZENIE OGRODOWE

"NASZE WIŚNIEWO"

Aktualności

WYŁĄCZENIA PRĄDU

25 listopada 2020

W związku z niedotrzymaniem terminu płatności związanych z opłatami ogrodowymi oraz za energię elektryczną następujące działki ZOSTAŁY odłączone od prądu: 2, 4, 30, 48, 84, 90, 95, 101, 108, 128, 140, 144, 145, 152, 176, 182, 237, 238, 247, 248, 266, 279, 302, 324, 325, 350, 364, 392, 414, 438. Ponowne przyłączenie w/w działek do…

Czytaj dalej...

MODERNIZACJE

19 października 2020

W sobotę 17.10.2020 uruchomiono punkt poboru wody z wodociągu gminnego Pobiedziska. “Kran – Zdrój” w kolorze niebieskim znajduje się bezpośrednio przy starej portierni, gdzie można napełniać wiadra oraz butelki wodą. Woda jest zdatna do picia bez przegotowania. Również w sobotę wykonano przegrody na gałęziowiskach nr 1 i nr 2 w celu oddzielenia składowania gałęzi i…

Czytaj dalej...

BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH

2 października 2020

W związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Wielkopolskiego od 5 października rusza budowa progów podrzutowych (zwalniających) na głównej drodze pomiędzy sklepami. Droga ta będzie wyłączona z ruchu, jednakże wszystkie poprzeczne alejki oraz skrzyżowania będą przejezdne. Na okres prac budowlanych główną drogą dojazdową do działek będzie szeroka droga biegnąca wzdłuż osiedla Karino. Jednocześnie udostępniamy możliwość…

Czytaj dalej...

SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2019

30 czerwca 2020

Poniżej znajduje się link do pełnego sprawozdania finasowego Zarządu za rok 2019

Czytaj dalej...

Rodzinny Ogród Działkowy "Wiśniewo" w Wagowie

 

ROD "Wiśniewo" został założony w dniu 3 kwietnia 1984 roku. Do 2017 r. ogród był w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

10 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie działkowców ROD „Wiśniewo” w Wagowie, na którym to działkowcy zdecydowali o wyodrębnieniu z PZD i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”.

W dniu 20 marca 2017 roku Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669302 i uzyskało osobowość prawną.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasze Wiśniewo" stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców w zakresie praw i obowiązków do ROD „Wiśniewo”.