STOWARZYSZENIE OGRODOWE

"NASZE WIŚNIEWO"

Aktualności

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

3 lutego 2023

W związku z pismem z Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 14.12.2022r uprasza się wszystkich działkowców o wypełnienie deklaracji oraz podpisanie umowy o wywóz nieczystości płynnych z przedsiębiorcą posiadającym do tego odpowiednie zezwolenie, abyśmy mogli przekazać aktualny wykaz działek posiadających zbiorniki bezodpływowe. Zarząd musi podać ilość wywożonych nieczystości płynnych i tyle ile będzie deklaracji…

Czytaj dalej...

WYŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

12 grudnia 2022

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” Informuje, iż do dnia 11 grudnia dzierżawcy działek oznaczonych numerami: 9, 11, 16, 19, 54, 95, 143, 144, 168, 207, 222, 260, 273, 332, 363, 369 nie wnieśli należnych opłat, których termin upłynął 30 listopada 2022. Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego opóźnienie wniesienia opłat powyżej 7…

Czytaj dalej...

OZNAKOWANIE NUMERÓW DZIAŁEK

9 grudnia 2022

Pragniemy Państwa poinformować o wprowadzeniu jednolitego oznaczenia nr działek. Zgodnie z Regulaminem Ogrodów par. 27 punkt 5 „Działka musi być oznaczona tabliczką z łatwo czytelnym numerem porządkowym, umieszczonym w widocznym miejscu” oraz uwzględniając zalecenia straży pożarnej po wizji lokalnej przeprowadzonej na naszych ogrodach, zakupiliśmy tabliczki, które gospodarz będzie montował na Państwa furtkach lub bramach wjazdowych…

Czytaj dalej...

DYŻURY ZARZĄDU

3 grudnia 2022

Pragniemy Państwa poinformować, że Zarząd będzie prowadzić dyżury w przyszłym roku raz w miesiącu. Poniżej przedstawiamy terminarz dyżurów. – 14 stycznia 2023 (sobota) – 4 luty 2023 (sobota) – 4 marca 2023 (sobota) – 1 kwietnia 2023 (sobota) – 6 maja 2023 (sobota) Będziemy również informować Państwa na bieżąco w każdy piątek przed dyżurem.

Czytaj dalej...

Rodzinny Ogród Działkowy "Wiśniewo" w Wagowie

 

ROD "Wiśniewo" został założony w dniu 3 kwietnia 1984 roku. Do 2017 r. ogród był w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

10 grudnia 2016 roku odbyło się zebranie działkowców ROD „Wiśniewo” w Wagowie, na którym to działkowcy zdecydowali o wyodrębnieniu z PZD i powołaniu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”.

W dniu 20 marca 2017 roku Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo”, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669302 i uzyskało osobowość prawną.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasze Wiśniewo" stało się następcą prawnym Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców w zakresie praw i obowiązków do ROD „Wiśniewo”.