Zgodnie z regulaminem ROD Wiśniewo § 28 punkt 2 (do pobrania tutaj) każda działka musi wyposażona być w szczelny zbiornik ( szambo ) na nieczystości ciekłe, a działkowiec posiadać rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez specjalistyczną firmę. Ponieważ nie wszyscy działkowcy stosują się do w/w zapisów Zarząd postanowił tą sprawę kontrolować. Do wywozu nieczystości ciekłych na…

Czytaj dalej

Ze względu na ostanie pożarowe wypadki, apelujemy do wszystkich działkowców o wykonywanie okresowych przeglądów kominowych. Przypominamy, że według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w trybie postępowania w…

Czytaj dalej

!!! Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo !!! Szanowni Działkowicze, prosimy o rozwagę i odpowiedzialność podczas wyrzucania popiołu z kominków do śmieci. Załączone zdjęcia ukazują efekt braku rozsądku ze strony jednego z użytkownika działek. Parę dni temu w miejscu składowania śmieci na polanie od strony kościoła miał miejsce POŻAR!!!. Na szczęście tym razem, oprócz spalonego doszczętnie kubła…

Czytaj dalej