Przypominamy, że od 1 lipca na wszystkich drogach wewnętrznych obowiązuje zakaz postoju samochodów. Samochody muszą parkować na wyznaczonych parkingach lub na terenie własnej działki. Zakaz ten został wprowadzony dla naszego bezpieczeństwa po kontroli z wizji lokalnej przeprowadzonej przez policję, straż pożarną oraz urzędników od spraw zarządzania kryzysowego.

Czytaj dalej

“MOJA DZIAŁKA W NASZYM OGRODZIE” Uprasza się działkowców o życzliwe myślenie: “MOJA DZIAŁKA W NASZYM OGRODZIE”: – dbam o czystość terenu przyległego do działki, – zbieram spadłe owoce i śmieci z drogi i ścieżki, – obcinam gałęzie wystające poza ogrodzenie, – systematycznie przycinam żywopłot; – dbam, by numer działki umieszczony na ogrodzeniu był widoczny i…

Czytaj dalej