ZARZĄDU ROD WIŚNIEWO Z DNIA 12.01.2019r W związku z brakiem odnotowania wpłat ogrodowych za użytkowanie działek przez ich dzierżawców Zarząd ROD Wiśniewo postanawia o odłączeniu od ogrodowej sieci energetycznej działek oznaczonych numerami: 11, 54, 84, 145, 148, 157, 269, 278, 283, 297, 316, 323, 330, 347, 363, 378, 399. Ponowne przyłączenie energii elektrycznej nastąpi po…

Czytaj dalej