Wychodząc na przeciw oczekiwaniom działkowców, prosimy o składanie propozycji na modernizację naszego ogrodu lub propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych, które będziemy mogli przeprowadzić w zbliżającym się 2021r. lub kolejnych latach. Wskazane jest aby propozycje zawierały przybliżony, szacunkowy kosztorys, ale każdy pomysł się liczy. Prośba Zarządu spowodowana jest konstruowaniem budżetu i planu pracy na nadchodzący rok. Mile widziane…

Czytaj dalej

W dniu 6.12. zmarł Józef Szafrański, dzierżawca działki nr 13. Od chwili założenia ogrodu był aktywnym działkowcem, pomagał nam w zagospodarowaniu, remontach i utrzymaniu porządku na terenie ogrodu. Pełnił obowiązki gospodarza ROD Wiśniewo. Żegnamy Go ze smutkiem i szczerym żalem.

Czytaj dalej