Informujemy, że jak co roku w każdą niedzielę w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień obowiązują dyżury Zarządu w godzinach 11.00 – 13.00 na których regulowane będą sprawy bieżące dzierżawców działek. Przypominamy również o konieczności podpisania umów dzierżawy działkowej. Podpisanie takiej umowy jest konieczne, aby wziąć udział (posiadać mandat) w głosowaniu na Walnym Zebraniu. Aktywny udział…

Czytaj dalej

ZARZĄD ROD „NASZE WIŚNIEWO” INFORMUJE ORAZ PRZYPOMINA: O OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW można dokonać w dwojaki sposób: – poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację)…

Czytaj dalej