Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” Informuje, iż do dnia 11 grudnia dzierżawcy działek oznaczonych numerami: 9, 11, 16, 19, 54, 95, 143, 144, 168, 207, 222, 260, 273, 332, 363, 369 nie wnieśli należnych opłat, których termin upłynął 30 listopada 2022. Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego opóźnienie wniesienia opłat powyżej 7…

Czytaj dalej

Pragniemy Państwa poinformować o wprowadzeniu jednolitego oznaczenia nr działek. Zgodnie z Regulaminem Ogrodów par. 27 punkt 5 „Działka musi być oznaczona tabliczką z łatwo czytelnym numerem porządkowym, umieszczonym w widocznym miejscu” oraz uwzględniając zalecenia straży pożarnej po wizji lokalnej przeprowadzonej na naszych ogrodach, zakupiliśmy tabliczki, które gospodarz będzie montował na Państwa furtkach lub bramach wjazdowych…

Czytaj dalej

Pragniemy Państwa poinformować, że Zarząd będzie prowadzić dyżury w przyszłym roku raz w miesiącu. Poniżej przedstawiamy terminarz dyżurów. – 14 stycznia 2023 (sobota) – 4 luty 2023 (sobota) – 4 marca 2023 (sobota) – 1 kwietnia 2023 (sobota) – 6 maja 2023 (sobota) Będziemy również informować Państwa na bieżąco w każdy piątek przed dyżurem.

Czytaj dalej

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty za zużycie energii elektrycznej wg odczytu z 1 października minął 30 listopada br. Opłaty zostały wysłane do działkowców w dniu 16 października br. Na podstawie Uchwały nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” z dnia 3 września 2022 opóźnienie wniesienia należnej opłaty na okres powyżej 7 dni skutkuje odłączeniem…

Czytaj dalej