KOMUNIKAT

W dniu 31 października upłynął termin wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną wg odczytu z dnia 10 września br oraz drugiej raty opłaty ogrodowej za rok 2019 ( 0,20 zł za 1 m kw ). Działki, których dzierżawcy do dnia 16 listopada br nie uiszczą zaległych opłat zostaną odłączone od ogrodowej sieci energetycznej. W razie…

Czytaj dalej

OPŁATY

W związku z licznymi zapytaniami Zarząd ROD Wiśniewo przypomina, iż Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”, przeprowadzonego w dniu 18.05. 2019 opłata ogrodowa została określona na kwotę 1,20 zł za m.kw. , płatna w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 1 zł za m.kw. płatna do 30.06.2019, druga rata 0,20 gr za m.kw. płatna…

Czytaj dalej

ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU

W okresie zimowym (tj. od 01.10.2019 do 31.03.2020) posiedzenia Zarządu odbywać się będą: 5 października, 9 listopada, 7 grudnia 2019 11 stycznia, 8 lutego, 7 marca 2020 Początek posiedzeń o godz.11.00, natomiast od 10.00 do 11.00 w dniu posiedzeń działkowcy mogą załatwiać sprawy związane z użytkowaniem działki: – uzyskać informacje związane z posiadaniem i przenoszeniem…

Czytaj dalej

INWENTARYZACJA AZBESTU

Starostwo Powiatowe w Poznaniu prosi wszystkich działkowców, na których działkach znajduje się azbest lub jego pozostałości o umożliwienie ich inwentaryzacji poprzez zgłoszenie do firmy inwentaryzacyjnej: TRANS PROGRES tel. 616 569 737  lub do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, tel. 618 410 750. Spis prowadzony jest do 30 września br. Zarząd ROD nie zastępuje działkowców w obowiązku złożenia zgłoszeń,…

Czytaj dalej

OPŁATY

Informujemy, że rachunki 2-ej raty opłat ogrodowych i opłaty za prąd będą wydawane w niedzielę 22 i 29 września w godz. 11.00 – 13.00 w domu socjalnym ROD Wiśniewo. Działkowcy, którzy podali swój adres mailowy rachunki otrzymają drogą elektroniczną w dniach 16, 17, 18 września br.

Czytaj dalej

UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ

Zarząd ROD „Nasze Wiśniewo” zaprasza działkowców po odbiór Umów Dzierżawy Działkowej w każdą niedzielę br do domu socjalnego ROD Wiśniewo w godz. 11.00 – 13.00. Zaproszenie dotyczy działkowców, którzy tych umów jeszcze nie odebrali.

Czytaj dalej

FESTYN „RODZICE – DZIECIOM” – bez rodziców :(

W dniu 17.08 br w godz.16.00-18.00 Zarząd ROD Wiśniewo zorganizował festyn „Rodzice-dzieciom”. Dzieci rywalizowały w wielu konkurencjach sprawnościowych. Rozdano 4 komplety medali. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i upominki. Zarząd bardzo dziękuje za pomoc w organizacji panu Zdzisławowi Koniecznemu ( działka 250 ) oraz państwu Hannie i Markowi Beszom z ROD Wagowo II. Do udziału w…

Czytaj dalej

PATROLE POLICJI

Ze względu na liczne komunikaty związane zakazem parkowania na alejkach działkowych i brakiem reakcji że strony działkowców, Zarząd zwrócił się z prośbą do Policji aby w dni wolne i święta patrolowala nasz teren. Policja już udzieliła kilka pouczeń do kierowców, którzy pozostawali swoje samochody przy działce, a nie na jej terenie czy parkingu Poniżej do…

Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Zarząd ROD Wiśniewo prosi o uzupełnienie opłat za rok 2019 dzierżawców oznaczonych numerami: 9, 11 , 14, 18, 19, 31, 54, 55, 68, 75, 84, 85, 91, 92, 94, 95, 115, 120, 121, 136, 147, 148, 157, 160, 180, 183, 200, 201, 211, 226, 235, 238, 243, 254, 256, 260, 265, 266, 270, 273, 274,…

Czytaj dalej

ŚMIERDZĄCY TEMAT, ŚMIERDZĄCA WODA

Drodzy Działkowcy, Sąsiedzi. Po raz pierwszy od założenia działek sporządzono sprawozdania z odbioru nieczystości ciekłych od działkowców. WYNIKI SĄ PRZERAŻAJĄCE. Obowiązek składania takich sprawozdań mają trzy firmy: Chmura, Nowak oraz Wiśniewski, które świadczą usługi w zakresie wywozu szamb. Sprawozdania składane są kwartalnie, gdzie wykazany jest numer działki i data wywozu. Zdajemy sobie sprawę, że można…

Czytaj dalej