W związku z pismem z Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 14.12.2022r uprasza się wszystkich działkowców o wypełnienie deklaracji oraz podpisanie umowy o wywóz nieczystości płynnych z przedsiębiorcą posiadającym do tego odpowiednie zezwolenie, abyśmy mogli przekazać aktualny wykaz działek posiadających zbiorniki bezodpływowe. Zarząd musi podać ilość wywożonych nieczystości płynnych i tyle ile będzie deklaracji…

Czytaj dalej

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” Informuje, iż do dnia 11 grudnia dzierżawcy działek oznaczonych numerami: 9, 11, 16, 19, 54, 95, 143, 144, 168, 207, 222, 260, 273, 332, 363, 369 nie wnieśli należnych opłat, których termin upłynął 30 listopada 2022. Zgodnie z Uchwałą nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego opóźnienie wniesienia opłat powyżej 7…

Czytaj dalej

Pragniemy Państwa poinformować o wprowadzeniu jednolitego oznaczenia nr działek. Zgodnie z Regulaminem Ogrodów par. 27 punkt 5 „Działka musi być oznaczona tabliczką z łatwo czytelnym numerem porządkowym, umieszczonym w widocznym miejscu” oraz uwzględniając zalecenia straży pożarnej po wizji lokalnej przeprowadzonej na naszych ogrodach, zakupiliśmy tabliczki, które gospodarz będzie montował na Państwa furtkach lub bramach wjazdowych…

Czytaj dalej

Pragniemy Państwa poinformować, że Zarząd będzie prowadzić dyżury w przyszłym roku raz w miesiącu. Poniżej przedstawiamy terminarz dyżurów. – 14 stycznia 2023 (sobota) – 4 luty 2023 (sobota) – 4 marca 2023 (sobota) – 1 kwietnia 2023 (sobota) – 6 maja 2023 (sobota) Będziemy również informować Państwa na bieżąco w każdy piątek przed dyżurem.

Czytaj dalej

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty za zużycie energii elektrycznej wg odczytu z 1 października minął 30 listopada br. Opłaty zostały wysłane do działkowców w dniu 16 października br. Na podstawie Uchwały nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” z dnia 3 września 2022 opóźnienie wniesienia należnej opłaty na okres powyżej 7 dni skutkuje odłączeniem…

Czytaj dalej

Od września 2022r Zarząd kończy co tygodniowe dyżury. Wszystkie sprawy, wnioski itp. będą wyłącznie przyjmowane w dniach posiedzeń Zarządu w godzinach od 10 do 11: 15.10.2022 05.11.2022 03.12.2022 W innych dniach prosimy o składanie informacji do skrzynki pocztowej, która umieszczona będzie na furtce przy Placu Wiosny (siedzibie Zarządu).

Czytaj dalej

Miło nam jest Państwa poinformować, że w dniach 13-14 sierpnia 2022r. organizowany będzie na terenie naszych ogrodów „Dzień Działkowca”. 13 sierpnia (sobota) od godz. 19.00 do 1.00 – odbędzie się zabawa taneczna prowadzona przez zespół „DUO MIX” 14 sierpnia (niedziela) w godzinach: 11.00 – 18.00 – Pałac Zjeżdżalnia 12.00 – 16.00 – Animacje i zabawy…

Czytaj dalej

03 września 2022r. Zarząd zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”. Zebranie jest tylko i wyłącznie dla członków stowarzyszenia. Początek zebrania o 10.30 Zaproszenia i proponowany porządek obrad Zarząd prześle na adresy mailowe lub mieszkaniowe.

Czytaj dalej

TELEFONY   Poniżej przedstawiamy kilka użytecznych telefonów, które mogą się przydać działkowcom w różnych sytuacjach.   GOSPODARZ OGRODU – ALEKSANDER NOWAK TEL. 504 305 182   Usługi elektryczne: Patryk Klupa,dz.134, tel. 607 959 846 MarioTeam tel. 723 927 165   Wywóz nieczystości ciekłych: Grzegorz Chmura tel. 669 956 620 Piotr Wiśniewski tel. 661 181 875…

Czytaj dalej

Jak co roku mamy problem z terminową realizacją opłat za działki. Bardzo prosimy o uzupełnienie opłat ogrodowych i należności za zużytą energię elektryczną do dnia 15 lipca br. Po tym terminie n/w działki zostaną odłączone od sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie będzie możliwe po pełnym uregulowaniu należności. Lista działek: 9, 11, 17, 19, 29, 31, 48,…

Czytaj dalej