Wychodząc na przeciw oczekiwaniom działkowców, prosimy o składanie propozycji na modernizację naszego ogrodu lub propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych, które będziemy mogli przeprowadzić w zbliżającym się 2021r. lub kolejnych latach. Wskazane jest aby propozycje zawierały przybliżony, szacunkowy kosztorys, ale każdy pomysł się liczy. Prośba Zarządu spowodowana jest konstruowaniem budżetu i planu pracy na nadchodzący rok. Mile widziane…

Czytaj dalej

W dniu 6.12. zmarł Józef Szafrański, dzierżawca działki nr 13. Od chwili założenia ogrodu był aktywnym działkowcem, pomagał nam w zagospodarowaniu, remontach i utrzymaniu porządku na terenie ogrodu. Pełnił obowiązki gospodarza ROD Wiśniewo. Żegnamy Go ze smutkiem i szczerym żalem.

Czytaj dalej

W związku z niedotrzymaniem terminu płatności związanych z opłatami ogrodowymi oraz za energię elektryczną następujące działki ZOSTAŁY odłączone od prądu: 2, 4, 30, 48, 84, 90, 95, 101, 108, 128, 140, 144, 145, 152, 176, 182, 237, 238, 247, 248, 266, 279, 302, 324, 325, 350, 364, 392, 414, 438. Ponowne przyłączenie w/w działek do…

Czytaj dalej

W sobotę 17.10.2020 uruchomiono punkt poboru wody z wodociągu gminnego Pobiedziska. „Kran – Zdrój” w kolorze niebieskim znajduje się bezpośrednio przy starej portierni, gdzie można napełniać wiadra oraz butelki wodą. Woda jest zdatna do picia bez przegotowania. Również w sobotę wykonano przegrody na gałęziowiskach nr 1 i nr 2 w celu oddzielenia składowania gałęzi i…

Czytaj dalej

W związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Wielkopolskiego od 5 października rusza budowa progów podrzutowych (zwalniających) na głównej drodze pomiędzy sklepami. Droga ta będzie wyłączona z ruchu, jednakże wszystkie poprzeczne alejki oraz skrzyżowania będą przejezdne. Na okres prac budowlanych główną drogą dojazdową do działek będzie szeroka droga biegnąca wzdłuż osiedla Karino. Jednocześnie udostępniamy możliwość…

Czytaj dalej

W wysłanych do Państwa drogą mejlową rozliczeniach energii elektrycznej w rubryce stan licznika jest odczyt początkowy z 15-go stycznia br, końcowy 1-go maja br w cenie za kwh 0,62 zł. Natomiast w rubryce zadłużenie/nadpłata jest umieszczona opłata za zużycie energii elektrycznej od 1-go września 2019 do 15.01.2020 w cenie 0.53 zł za kwh. Suma obu…

Czytaj dalej

Na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2020r. Zarząd ROD „Wiśniewo” postanowił zaproponować: 1. Przeprowadzenie Walnego Zebrania w dniu 5 września 2020r., o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli; 2. Obniżenie opłaty ogrodowej z 1,20 zł na 1,00 zł z 1 m kw. 3. Obniżenie/przewrócenie opłaty energetycznej z 25,00 zł do 10,00 zł od działki. 4.…

Czytaj dalej

1. W dniu 18.02 br na bramie głównej zamontowano system SOS. System ten pozwala na otwarcie bramy modulowanym sygnałem dźwiękowym. Wszystkie wozy ratownicze używają tego sygnału, dojeżdżając do miejsca wezwania. Dot. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji itp…. 2. W dniu 20.02 br na placu Wiosny bezpośrednio obok budynku socjalnego zmontowano pawilon-magazyn o wymiarach 4x5m. Pow.…

Czytaj dalej

W dniu 27.11.2019r. Zarząd złożył wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie dotacji na budowę infrastruktury ogrodowej. Kryteria określone w zarządzeniu Marszałka pozwoliły ubiegać się o dotacje na poprawienie nawierzchni drogi głównej oraz budowę progów podrzutowych, dyscyplinujących ruch wewnętrzny. Zarząd wystąpił także o dofinansowanie wykonania przyłącza do wodociągu gminnego i montaż hydrantu p/poż. Rozpatrzenie wniosku…

Czytaj dalej