22 stycznia zamontowany został nowy czujnik otwarcia bramy, po uprzednim uszkodzeniu go przez naszego Działkowca. 29 stycznia uszkodzony został ponownie ten sam czujnik bramy przez innego Działkowca. Poskładaliśmy czujnik i zabezpieczyliśmy go folią. Brama działa, ale czujnik pozostaje pod wpływem niegodziwych warunków atmosferycznych.
Drodzy działkowcy nasza brama naprawdę jest szeroka, starajmy się do niej trafić, nie uszkadzając jakichkolwiek jej części.
Sprawcę zdarzenia prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Zarządem w celu pokrycia kosztów nowego czujnika. W momencie niestawienia się sprawcy, będziemy zmuszeni skierować sprawę na policję.
Życzymy trafności podejmowanych decyzji.
5677344716430939491