Szanowni Państwo, prosimy o uporządkowanie i naprawienie dróg wewnętrznych, przylegających do Państwa działki. Na podstawie§ 36 p.1 Regulaminu ROD Wiśniewo 1/2 szerokości drogi przylegającej do działki utrzymywana jest przez działkowca. Zarząd ROD zakupił żwir frakcji 8-16 mm i złożył na dużym parkingu przy bramie nr 1. Materiał ten w pełni nadaje się do utwardzenia i naprawy nawierzchni. Zachęcamy do korzystania.

Nalegamy- dla wspólnego bezpieczeństwa- na wycięcie wszystkich gałęzi przerastających ogrodzenie działki. Zabieg ten umożliwi swobodne poruszanie się wozów bojowych straży pożarnej po wszystkich drogach naszego ogrodu.

Jednocześnie przypominamy zapisy Regulaminu ROD Wiśniewo

  1. § 32 p.2 : Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew w taki sposób, aby gałęzie nie przerastały ogrodzenia działki.

      2. § 33 p. 3: Żywopłoty rosnące przy granicy działki z drogą ogrodową muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały ogrodzenia działki.

Przypominamy o zakazie parkowania samochodów na wszystkich drogach wewnętrznych!

Zarząd ROD Wiśniewo