Od września 2022r Zarząd kończy co tygodniowe dyżury.

Wszystkie sprawy, wnioski itp. będą wyłącznie przyjmowane w dniach posiedzeń Zarządu w godzinach od 10 do 11:

  • 15.10.2022
  • 05.11.2022
  • 03.12.2022

W innych dniach prosimy o składanie informacji do skrzynki pocztowej, która umieszczona będzie na furtce przy Placu Wiosny (siedzibie Zarządu).