W miesiącu październiku Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Wiśniewo” będzie pełnił dyżury w każdą niedzielę miesiąca w godzinach

11.00 – 13.00.

W trakcie dyżurów wydawane będą:

– piloty do bram i klucze do furtek,

– statuty stowarzyszenia i regulaminy  ogrodu,

– umowy dzierżawy,

– formularze przeniesienia praw do działki,

– druki wniosków do Zarządu ROD
o zatwierdzenie praw do działki,

– zaświadczenia o stanie prawnym użytkowanej działki.