W związku z pismem z Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 14.12.2022r uprasza się wszystkich działkowców o wypełnienie deklaracji oraz podpisanie umowy o wywóz nieczystości płynnych z przedsiębiorcą posiadającym do tego odpowiednie zezwolenie, abyśmy mogli przekazać aktualny wykaz działek posiadających zbiorniki bezodpływowe. Zarząd musi podać ilość wywożonych nieczystości płynnych i tyle ile będzie deklaracji taką ilość poda do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Dzierżawcy działek, którzy nie wypełnią wniosku narażeni będą na kary nałożone przez Urząd w razie kontroli. .

Deklaracja i wzór umowy jest do pobrania na naszej stronie w dziale Wnioski, Statut i Regulaminy  na dole strony.

Prosimy również o posiadanie i przekładanie dowodów wpłat za w/w usługi, ponieważ zgodnie z art.6 ust burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę.

Wypełnione deklaracje oraz kopie umowy można przesyłać na adres mailowy: kontakt@naszewisniewo.pl lub pozostawić w skrzynce pocztowej zamontowanej na furtce przed siedzibą zarządu.

 

Wzór umowy o wywóz nieczystości płynnych w formie edytowalnej (*.doc)

Wzór umowy o wywóz nieczystości płynnych w formie do wydruku (*.pdf)

Deklaracja posiadanego zbiornika bezodpływowego w formie edytowalnej (*.doc)

Deklaracja posiadanego zbiornika bezodpływowego do wydruku (*.pdf)

gmina_scieki-1