Na terenie ogrodu obowiązuje całkowity zakaz składowania gabarytów.
Punkt zbiórki odpadów w miejscowości Borówko czynny:
Czwartek 7.00 do 17.00
Piątek 8.00 do 20.00
Sobota 8.00 do 14.00
Bezpłatnie przyjmowane są:
- zużyty sprzęt rtv i agd
- metale i tworzywa sztuczne
- opony samochodów osob.
- zużyte akumulatory i baterie
- armatura sanitarna
- szyby, lustra, luksfery
- odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczone selektywnie, z podziałem na gruz ceglany i betonowy
pb_091