GAŁĘZIOWISKO I RĘBAK

Miło nam jest poinformować Szanownych Działkowców, że ukończone zostały prace nad gałęziowiskiem nr 2 na placu przy transformatorze. Oprócz tego zakupiliśmy rębak, który w soboty będzie rozdrabniał gałęzie, a urobek będzie dostępny dla działkowców w celu np. podsypywania drzew i krzewów.