Drodzy Działkowicze, prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych (również folderu SPAM), ponieważ została wysłana na nie informacja o zadłużeniach. Zadłużenia wynikają nie tylko z braku wpłat za prąd czy opłat ogrodowych, ale również w związku z brakiem wpłat za ponowne włączenie prądu (100 zł). Do 19 lutego czekamy na wpłaty, po tym terminie zostanie wywieszona lista zadłużonych działek i nastąpią wyłączenia prądu.

email-700x525