W związku z wpłatami dokonanymi w ostatnim czasie, aktualizujemy listę działkowców , którzy nie wywiązali się jeszcze z wymaganych opłat. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dokonali już wpłat.

11, 12, 13, 16, 17, 22, 48, 55, 84, 89, 92, 120, 136, 144, 145, 147, 148, 150, 157, 159, 172, 182, 190, 221, 255, 269, 273, 278, 283, 297, 304, 309, 311, 316, 319, 323, 324, 325, 330, 334, 338, 344, 347, 356, 363,378, 392, 399, 401, 409, 411, 427, 430.