1. W dniu 18.02 br na bramie głównej zamontowano system SOS. System ten pozwala na otwarcie bramy modulowanym sygnałem dźwiękowym. Wszystkie wozy ratownicze używają tego sygnału, dojeżdżając do miejsca wezwania. Dot. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji itp….
2. W dniu 20.02 br na placu Wiosny bezpośrednio obok budynku socjalnego zmontowano pawilon-magazyn o wymiarach 4x5m. Pow. 20 m2. Pawilon służyć będzie do przechowywania zakupionych materiałów, narzędzi i urządzeń mechanicznych, służących utrzymaniu porządku. W pawilonie będzie przechowywany rębak do gałęzi, bez konieczności demontażu tuby wlotowej i wylotowej. W roku 2020 każdy działkowiec będzie mógł wypożyczyć rębak do wykonania czynności w obrębie własnej działki. Uprawnioną osobą do obsługi rębaka jest Gospodarz, pan Aleksander Nowak.