Na posiedzeniu w dniu 04 kwietnia 2020r. Zarząd ROD „Wiśniewo” postanowił zaproponować:
1. Przeprowadzenie Walnego Zebrania w dniu 5 września 2020r., o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli;
2. Obniżenie opłaty ogrodowej z 1,20 zł na 1,00 zł z 1 m kw.
3. Obniżenie/przewrócenie opłaty energetycznej z 25,00 zł do 10,00 zł od działki.
4. Pozostawienie składki członkowskiej w wysokości 6,00 zł
5. Zaniechanie prowadzenia w roku 2020 imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych.
6. Powiadomić, iż od dnia 15.01 br koszt en. elekt. to 62 gr za 1 kwh.
7. Opłata GOAP bez zmian do 01.07 br