KONKURS OFERT

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”, prowadzący ROD Wiśniewo, na podstawie art. 11 ust 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r o rodzinnych ogrodach działkowych ogłasza otwarty konkurs ofert na dzierżawę 2 działek o pow. do 500 m kw. , które zostaną wydzielone na terenie byłego placu zabaw dla dzieci.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie.

Oferty pisemne należy składać w dniach dyżurów Zarządu w domu socjalnym ROD lub nadsyłać na adres: Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo” , Wagowo 30/228, 62-010 Pobiedziska, a także składać do opisanej skrzynki pocztowej stowarzyszenia, umieszczonej na ogrodzeniu działki 228. Termin składania ofert upływa

z dniem 15 maja br.

Składana oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta;

– adres mejlowy i numer telefonu kontaktowego;

– oferowaną kwotę wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia Wiśniewo;

– zapewnienie przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów regulaminu ROD Wiśniewo;

– nieobowiązkowo: ofertę usług na rzecz ogrodu w oparciu o własne umiejętności lub posiadany potencjał wykonawczy.

Zarząd ROD po przeanalizowaniu zgłoszeń przedstawi na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia w dniu 18 maja 2019 r oferty najkorzystniejsze, których aprobata zostanie zawarta w Uchwale tego zebrania. Podjęcie Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia kończy postępowanie przetargowe.

Osoby, których oferty zostaną przyjęte Uchwałą, zgodnie

z § 27 i 28 regulaminu ROD Wiśniewo będą zobowiązane do:

wniesienia opłat inwestycyjnej w wys. 1000 PLN i wpisowej  300 PLN;

trwałego oznaczenia granic działki poprzez budowę ogrodzenia nie wyższego niż 2 m i umieszczenia na nim tabliczki z czytelnym numerem porządkowym;

– wyposażenia działki w kompostownik oraz w szczelny zbiornik (szambo) na nieczystości ciekłe.

Na podstawie § 29 regulaminu ROD Wiśniewo osoby, których oferty zostały przyjęte, będą mogły:

– przyłączyć działkę do ogrodowej sieci energetycznej;

– zbudować altanę, pergolę etc.;

– wyposażyć działkę w szklarnię, tunele foliowe, okna inspektowe;

– zbudować basen, brodzik, oczko wodne;

– postawić huśtawki i inne urządzenia rekreacyjne;

– zbudować wiatę bez ścian bocznych, usytuowaną na parkingu wewnątrz działki.

       Wszystkie nasadzenia, urządzenia i zabudowania będą stanowiły własność działkowca.

 

Zarząd ROD Wiśniewo