Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty za zużycie energii elektrycznej wg odczytu z 1 października minął 30 listopada br. Opłaty zostały wysłane do działkowców w dniu 16 października br. Na podstawie Uchwały nr 12 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo" z dnia 3 września 2022 opóźnienie wniesienia należnej opłaty na okres powyżej 7 dni skutkuje odłączeniem działki od ogrodowej sieci energetycznej. Dlatego też 8 grudnia br. działki dzierżawców zalegających z opłatami zostaną odłączone od sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie nastąpi po uregulowaniu należności oraz wniesieniu uchwalonej przez Walne Zebranie opłaty przyłączeniowej w wysokości 100 zł.

!!!! Opłatę przyłączeniową przesyłamy ODDZIELNYM PRZELEWEM, zatytułowanym „ opłata przyłączeniowa działka nr ….” !!!!

NIEWŁAŚCIWY OPIS PRZELEWU BĘDZIE TRAKTOWANY JAKO NIEZREALIZOWANY I ODESŁANY DO NADAWCY

prad