Szanowni Państwo! W styczniu poprzez stronę internetową i ogłoszenia na tablicach informacyjnych ROD Wiśniewo zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o składanie propozycji inwestycji, które chętnie byłyby widziane w naszym ogrodzie w roku 2021. Z przykrością musimy poinformować, że odzew Państwa był prawie żaden (tylko jedna osoba złożyła swoje propozycje, za co bardzo dziękujemy).
Po analizie zaproponowanych przedsięwzięć, mających wpływ na określenie wysokości tegorocznego budżetu ogrodu, Zarząd proponuje utrzymać na poziomie z roku 2020 wszystkie opłaty ogrodowe oraz cenę energii elektrycznej za zużycie 1 kwh ( 62 gr ), mimo wprowadzenia dodatkowej „opłaty mocowej”.
GOAP wprowadził podwyżkę opłat za odbiór śmieci przekraczającą 100%. ROD Wiśniewo od 01 września 2020 r ponosi opłaty za wywóz śmieci naliczane od ilości opróżnionych kubłów i tak za kubeł 1100 litrów 58,21 zł, a za dzwon 2500 litrów
132,30 zł, bez względu na rodzaj odpadów. Posiadamy 22 kubły 1100 litrów i 2 dzwony 2500 litrów. Jednorazowa obsługa wszystkich kubłów to 1545,22 zł.
W sezonie od 01.04 do 31.10 śmieci odbierane są 4 razy w miesiącu. Po przeliczeniu opłat za okres zimowy i letni Zarząd proponuje określić opłatę za usługi GOAP w wysokości 150 zł od działki wnoszonej 1 raz w roku. W 2020 było 96 zł.
Niestety podwyżka jest nieunikniona i niezależna od nas.