Posiedzenia Zarządu odbywać się będą:

13 października 2018

10 listopada 2018

15 grudnia 2018

12 stycznia 2019

9 lutego 2019

9 marca 2019

Początek posiedzeń rozpoczyna się o godz. 11.00, natomiast od godz. 10.00 do 11.00 w dniu posiedzeń działkowcy mogą załatwić sprawy związane z użytkowaniem działki.

W okresie od 1 października 2018r. do 1 marca 2019r. Zarząd uruchamia stały punkt konsultacyjny, prowadzony przez wiceprezesa, Henryka Regulskiego, działka 228, tel. 660 711 525 (punkt czynny codziennie z wyłączeniem od godz. 15.00 do 17.00). Sprawy, które będzie można załatwić to:

  • udzielenie informacji związanych z posiadaniem i przenoszeniem praw do działki,
  • udzielenie informacji o wszelkich płatnościach,
  • wydawanie stosownych w Stowarzyszeniu druków oraz pilotów do bram i kluczy do furtek (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym),
  • przyjmowanie pism kierowanych do Zarządu,

Ponadto istnieje możliwość pozostawienia wszelkiej korespondencji w skrzynce pocztowej Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”. umieszczonej na bramie działki 228