• Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” odbywać się będą:

 18 listopada 2017 r.,

  9 grudnia 2017 r.,

 12 stycznia 2018 r.,

  10 lutego 2018 r.,

  10 marca 2018 r.

Posiedzenia Zarządu będą zaczynały się o godz. 11.00, natomiast od godz. 10.00 do godz. 11.00 działkowcy będą mogli załatwiać sprawy związane z użytkowaniem działki.

 

  • W okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018r, Zarząd uruchamia stały punkt konsultacyjny, prowadzony przez wiceprezesa Henryka Regulskiego (działka 228; tel. kom. 660 711 525) w zakresie:

informacji związanych z posiadania i przenoszenia praw do działki,

wydawania niezbędnych druków oraz pilotów do bram i kluczy do furtek (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym wizyty),

przyjmowania pism kierowanych do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”. Ponadto istnieje możliwość pozostawiania wszelkiej korespondencji w skrzynce pocztowej Stowarzyszenie Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” umieszczonej na bramie  działki 228

 

  • Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” w Wagowie informuje,
    że przewidywany termin Walnego Zebrania to  7 kwietnia 2018r.