W związku z zakończeniem 3-miesięcznego cyklu inwestycyjnego budowy bram wjazdowych z dniem 1 listopada 2017r. wygasa umowa z wykonawcą na dostarczanie zaprogramowanych 4-kanałowych pilotów w cenie 50 zł/szt.
W okresie od 01.08.2017r. do 31.10.2017r. korzystaliśmy z wynegocjowanych przez Zarząd Stowarzyszenia rabatów w wysokości 41 zł za piloty dostarczane przez wykonawcę bram w tym okresie.

Cena 50 zł/szt. obejmować będzie wszystkie wpłaty dokonane do 31.10.2017r. Od 01.11.2017r.
W cenie pilota 91 zł/szt. nie ma zastosowania wyżej opisany rabat.

Cena kluczyka do furtek analogicznie od 01.11.br bez rabatu 9 zł/szt.

W celu ułatwienia działkowcom odbioru pilotów do bram oraz kluczy furtek Zarząd wyznacza dodatkowe terminy dyżurów w domy socjalnym ROD w dniach 21, 22, 29 października w godzinach 11.00 – 13.00.