PODZIĘKOWANIE
 
Dzięki wniesionym przez Państwa wpłatą zaliczek na poczet opłat ogrodowych za rok 2019 zbudowano boiska do piłki nożnej i siatkowej.
W tej chwili rozpoczęto budowę gałęziowni na placu przy transformatorze oraz zakupiono rębak do gałęzi.
Zawarta została umowa na wykonanie progów podrzutowych (zwalniających) na drodze sklep-sklep.
Na dzień 31 marca – 33 działkowców wpłaciło zaliczki w kwocie 12 784 zł, za co Zarząd bardzo dziękuję
Zarząd dziękuje dzierżawcą działek oznaczonych numerami:
 
35, 45, 55, 56, 66, 72, 78, 87, 93, 97, 106, 122, 160, 163, 210, 228, 231, 248, 263, 285, 296, 312, 313, 342, 347, 361, 365, 381, 387, 396, 398, 415, 422.
 
Na realizację zaplanowanych inwestycji potrzebna jest kwota około 29 000 zł.
Zarząd prosi o wpłatę zaliczek kolejnych działkowców. z góry bardzo dziękujemy.