Posiedzenia i dyżury Zarządu w 2019r. prowadzone będą jak dotychczas w domu socjalnym ROD Wiśniewo.

Dyżury Zarządu w każdą niedzielę w od 11.00 do 13.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w następujących terminach:
– 6 kwietnia
– 4 maja
– 1 czerwca
– 6 lipca
– 3 sierpnia
– 7 września
– 5 października
– 9 listopada
– 7 grudnia