Stowarzyszenie Ogrodowe „Nasze Wiśniewo”

zaprasza wszystkich działkowców na Plac Wiosny

w dniu 23 września 2017 r. (sobota) o  godz. 18.00

na  biesiadę z okazji

  „Pożegnania  Lata”.

Gwarantujemy wszystkim dobrą zabawę w miłym towarzystwie przy muzyce na żywo.