Drodzy Działkowcy, Sąsiedzi.
Po raz pierwszy od założenia działek sporządzono sprawozdania z odbioru nieczystości ciekłych od działkowców. WYNIKI SĄ PRZERAŻAJĄCE. Obowiązek składania takich sprawozdań mają trzy firmy: Chmura, Nowak oraz Wiśniewski, które świadczą usługi w zakresie wywozu szamb. Sprawozdania składane są kwartalnie, gdzie wykazany jest numer działki i data wywozu. Zdajemy sobie sprawę, że można korzystać z usług innych firm, dlatego też WZYWAMY działkowców do okazania rachunków, bądź faktur za wywóz nieczystości w dniach dyżuru zarządu tj. każdą niedzielę od 11.00 do 13.00. Obowiązku takiego nie mają osoby, które współpracują z Chmurą, Nowakiem oraz Wiśniewskim.

Poniżej lista działek, które NIGDY NIE ZNALAZŁY SIĘ w sprawozdaniach firm świadczących w/w usługi dla ROD Wiśniewo.

1, 3, 4, 11, 29, 33, 34, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 69, 80, 90, 95, 96, 100, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 126, 135, 140, 142, 145, 164, 166, 168, 169, 173, 178, 179, 190, 191, 197, 199, 200, 201, 202, 217, 222, 225, 226, 238, 239, 241, 247, 260, 262, 264, 265, 266, 268, 272, 276, 278, 281, 283, 284, 297, 303, 304, 311, 314, 316, 319, 329, 332, 333, 334, 341, 343, 344, 345, 348, 358, 363, 364, 368, 371, 374, 377, 379, 380, 391, 402, 410, 418, 421, 430, 432, 435, 438.

WSZYSCY CZERPIEMY WODĘ Z NASZYCH STUDNI „WZBOGACONĄ”O ŚCIEKI SĄSIADÓW. STĄD JUŻ KROK DO POJAWIENIA SIĘ POWAŻNYCH ZATRUĆ (SALMONELLA, SEPSA, BAKTERIE Z GRUPY COLI, ITP..)
Bądźmy czujni, bo temat dotyczy nas wszystkich, naszego zdrowia, samopoczucia, a przede wszystkim życia.

NIESZCZELNE SZAMBA TRUJĄ NAS WSZYSTKICH