Drodzy Działkowcy, poniższe pismo otrzymaliśmy od Starosty Poznańskiego, prosimy o zapoznanie się z jego treścią:
Pismo z dnia 10.02.2021:
"W związku z pojawiającymi się przypadkami ogławiania drzew na ogródkach działkowych Starosta Poznański informuje, że pozbawianie drzew ich koron jest niezgodne z prawem i skutkować będzie nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. Tylko drzewa owocowe można usuwać i ogławiać bez ustawowych ograniczeń. Podstawa prawna: art.87 do art.89 ustawy o ochronie przyrody."
Pismo z dnia 17.03.2021
"Zgodnie z art.61 § 1i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w nawiązaniu do art.88 ustawy o ochronie przyrody Starosta Poznański zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zniszczenia drzew ( gat. daglezja zielona i świerk kłujący ) na skutek wadliwego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony. Przedmiotowe drzewa rosną na działce ROD Wiśniewo, oznaczonej nr ….........
Na podstawie art. 73 § 1- Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Poznański informuje, iż stronie przysługuje prawo do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów."
Starosta Poznański