Zarząd ROD „Nasze Wiśniewo” zaprasza działkowców po odbiór Umów Dzierżawy Działkowej w każdą niedzielę br do domu socjalnego ROD Wiśniewo w godz. 11.00 – 13.00.

Zaproszenie dotyczy działkowców, którzy tych umów jeszcze nie odebrali.