WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Nasze Wiśniewio” w Wagowie informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 18 maja 2019r. o godz.10.00