W związku z niedotrzymaniem terminu płatności związanych z opłatami ogrodowymi oraz za energię elektryczną następujące działki ZOSTAŁY odłączone od prądu:
2, 4, 30, 48, 84, 90, 95, 101, 108, 128, 140, 144, 145, 152, 176, 182, 237, 238, 247, 248, 266, 279, 302, 324, 325, 350, 364, 392, 414, 438.
Ponowne przyłączenie w/w działek do ogrodowej sieci energetycznej będzie możliwe po PEŁNYM uregulowaniu należności.
wylaczenia_pradu