W dniu 30.11. br upłynął termin wnoszenia opłat za zużycie energii elektrycznej wg odczytu liczników z dnia 01.10.2021. Zarząd ROD Wiśniewo w dniu 04.12.2021 podjął Uchwałę nr 233 o odłączeniu od ogrodowej sieci energetycznej działek, których dzierżawcy nie wnieśli należnych opłat. Dotyczy to działek o numerach:

11, 83, 90, 123, 145, 147, 202, 253, 266, 339, 349, 363, 437.

Ponowne przyłączenie działek do ogrodowej sieci energetycznej nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym pełnej kwoty powstałych zaległości.