W dniu 3 lipca br dzierżawcy działek zalegający z opłatami zostali zobligowani do uzupełnienia opłat do dnia 16 lipca br, pod rygorem odłączenia dzierżawionych działek od ogrodowej sieci energetycznej. W dniu 17 lipca odłączone od sieci zostały działki oznaczone numerami:

19, 48, 54, 62, 84, 115, 236, 240, 316, 363, 370, 390, 399, 410.

Ponowne przyłączenie działki do sieci energetycznej nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty wszystkich zaległości przez dzierżawcę działki i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” w Wagowie.

Zarząd ROD Wiśniewo

prad2