Przypominamy, że od 1 lipca na wszystkich drogach wewnętrznych obowiązuje zakaz postoju samochodów. Samochody muszą parkować na wyznaczonych parkingach lub na terenie własnej działki.
Zakaz ten został wprowadzony dla naszego bezpieczeństwa po kontroli z wizji lokalnej przeprowadzonej przez policję, straż pożarną oraz urzędników od spraw zarządzania kryzysowego.