W dniu 30.06.br upłynął termin wnoszenia opłat ogrodowych za rok 2021. Zarząd ROD Wiśniewo prosi o niezwłoczne uzupełnienie opłat ogrodowych dzierżawców działek numer:

10, 12, 16, 19, 22, 31, 48, 53, 54, 62, 63, 83, 84,

111, 115, 116, 117, 119, 121, 137, 144, 145, 147,

153, 157, 160, 173, 175, 178, 191, 200, 216, 219,

221, 224, 226, 236, 240, 241, 248, 253, 260, 276,

281, 297, 309, 315, 316, 319, 321, 324, 325, 332,

342, 343, 351, 360, 363, 364, 370, 375, 390, 399,

409, 410, 411, 414, 437.

W dniu 16-go lipca br zostaną odłączone od ogrodowej sieci energetycznej działki, których dzierżawcy nie uzupełnią należnych opłat.