Informujemy użytkowników ROD „Wiśniewo”, iż od godz.18.00 dnia 30.09.17 bramy wjazdowe na teren ogrodu będą zamknięte. Otwarcie bramy nastąpi poprzez naciśnięcie przez działkowca przycisku na posiadanym pilocie.  Po upływie 30 sek. otwarcia brama zamknie się samoczynnie.

Wszystkie operacje prowadzone przez Państwa w związku z wjazdem i wyjazdem z terenu ogrodu są objęte systemem monitoringu i podlegają elektronicznemu zapisowi.

 Życzymy państwu satysfakcji z użytkowania nowych bram.

 Stowarzyszenie Ogrodowego „Nasze Wiśniewo”