ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WIŚNIEWO” w Wagowie, gmina Pobiedziska, informuje i zaprasza do składania ofert na:

– Wykonanie monitoringu na terenie Ogrodu Działkowego ROD „Wiśniewo”

            Zakres monitoringu będzie obejmował teren w pobliżu dwóch bram wjazdowych na teren naszego ogrodu:

  1. Przy I bramie – „głównej” (od strony wsi Wagowo) monitoringiem ma być objęta nowo powstająca brama wjazdowa oraz przyległy teren przeznaczony na parking pojazdów oraz plac składowania odpadów zielonych i odpadów segregowanych.
  1. Przy II bramie (od strony Wsi Wiśniewo i ROD Wagowo II) monitoringiem ma być objęta brama wjazdowa oraz teren przyległy do budynku Świetlicy oraz socjalnego.

Wykonawca ma obowiązek opracowania i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w której mają się znaleźć: dokumentacja techniczna, świadectwa jakości, deklaracje zgodności na wszystkie użyte materiały i urządzenia jak i instrukcja w języku polskim.

Ważnym kryterium oferty oprócz ceny jest termin gwarancji, czas reakcji na usunięcie awarii oraz warunki i kwota serwisu eksploatacyjnego.

Oferty należy składać do dnia: 21.08.2017r., na adres e-mail: zdziewiecki@gmail.com

Osoba do kontaktu: Zbigniew Dziewięcki – wiceprezes, tel: 601-481-358