Na Placu Wiosny 30.06.2018 – godz. 11.00 odbędzie się zebranie działkowców.

TEMATY ZEBRANIA:

  • Utrzymanie czystości i porządku
  • Parkowanie samochodów
  • Oznakowanie działek
  • Ograniczenie prędkości pojazdów
  • Sprawozdanie ze stanu realizacji zaplanowanych inwestycji
  • inne tematy działkowców

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA