Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasze Wiśniewo” informuje, że Włodzimierz Goderski złożył rezygnacje z funkcji wiceprezesa oraz członka zarządu.

Serdecznie dziękujemy za ogrom pracy, jaką Włodzimierz Goderski wykonał przez ostatnich kilkanaście miesięcy, wspomagając nas w procesie wyodrębnienia a następnie przy przejmowaniu administrowania ogrodu od poprzedniego zarządu.

W związku z powyższym, zgodnie z §32 statutu naszego stowarzyszenia, zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w zarządzie naszego ogrodu do składanie swoich kandydatur.

Zgłaszać można się osobiście w trakcie dyżurów zarządu
(w każdą sobotę, w godzinach 11:00 – 13:00)

Na zgłoszenia czekamy do  19 sierpnia 2017