Historia

1984 – Akt nadania i pierwsze ogródki działkowe, budowa altan na ogrodzonym terenie.

1985 – Założenie 30 szt. Pomp „abisynek”, dalsze przydziały działek (do 226).

1986 – Wybór Zarządu POD Wagowo I oraz uchwała dotycząca elektryfikacji ogrodu na lata 1986 -88.

1987 – Zakończono elektryfikację ogrodu.

1988 – Zakupu typowej altany drewnianej i postawienie jej na działce nr 100 jako pierwszej siedziby Zarządu.

1990 – Ogrodzenie parkingów.

1990 – 1991 – Oświetlenie alejek ogrodowych i jego terenu.

1992 – Wyrażenie zgody na powstanie sklepu spożywczego na terenie POD

1993 – Wybudowanie portierni i zakup 2-ch przyczep do składowania odpadów i wywożenie ich na wysypisko, wprowadzenie pełnienia nocnych dyżurów przez działkowców celem zapobiegania kradzieżom i włamaniom.

1994 – Rozpoczęcie budowy domu socjalnego, oddanie do użytku kręgielni i telefonu na radiolinii, zagospodarowanie placów zabaw.

1995 – Zagospodarowanie i urządzenie dwóch boisk do siatkówki i koszykówki

1996 – Sprzedaż domku socjalnego na działce nr 100 dotychczasowej siedziby Zarządu i kontynuacja budowy nowego domu socjalnego, wyznaczenie miejsca na kaplicę.

1997 – Przygotowania do budowy wiaty przy domku socjalnym, zakup kontenera z płyty obornickiej z przeznaczeniem na portiernię, wymiana latarni na lampy parkowe, wprowadzenie nazewnictwa placów i alejek, założenie telefonu w domu socjalnym i na portierni.

1998 – Otwarcie drugiego sklepu spożywczego, utwardzenie i wyrównanie nawierzchni drogi dojazdowej od wsi Wagowo do ogrodu POD, komputeryzacja ewidencji ogrodu.

1999 – Utwardzenie nawierzchni pod wiatę przy domku socjalnym i położenie kostki brukowej.

2000 – Roboty wykończeniowe przy budynku socjalnym (toalety) i wiacie.

2001 – Wzmocnienie konstrukcji wiaty i jej malowanie, wykonanie stołów i siedzisk z drewna przy domku socjalnym, wymiana 11-tu skrzynek prądowych,

                Dożynki Miejsko – Gminne Gminy Pobiedziska na terenie POD Wagowo I

2002 – Wymiana dalszych skrzynek prądowych w ilości 20-tu sztuk, wymiana lamp parkowych, wyróżnienie przez Krajową Radę PZD – uzyskanie tytułu „Najlepszy w zakresie zagospodarowania działek POD Roku 2002”, odwiedziny Kolegiów Prezesów „Kościana, Leszna, Rawicza”.

2003 – Wymiana 24 skrzynek prądowych oraz pięciu lamp ogrodowych,  nadzwyczajne zebrania ds. wodociągowania, wymiana bramy wjazdowej

2004 – zatwierdzenie nowego regulaminu wewnętrznego POD, posadzenie drzewek iglastych na Placu Wiosny i Lata, wykonano ławki i urządzono piaskownicę dla dzieci na Placu Lata, zmodernizowanie 20-tu ławek i 10-ciu stołów na Placu Wiosny (na drewniano – betonowe),Wydanie folderu z okazji 20-lecia POD Wagowo I.

2009 - Rozpoczęcie budowy trasy S5 - Poznań -

2016 - zebranie działkowców i powołanie Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo".

2017 - wpis do KRS i uzyskanie osobowości prawnej Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo".

2017 - motaż bram samojezdnych oraz montaż monitoringu na działkach.

2019 - budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej.

2020 - budowa progów zwalniających pomiędzy główną bramą wiazdową o sklepem nr 2 oraz uruchomienie punktu poboru wody z wodociągu gminnego Pobiedziska.