Dokumenty do pobrania

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Statut Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasze Wiśniewo"

Regulamin ROD "Wiśniewo"

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Wniosek oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Umowa o wywóz nieczystości płynnych

Deklaracja posiadanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne

Pogoda

Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed