Usługi

 

 

DREWNO OPAŁOWE

Firma "LAS" Łukasz Drożyński te. 728 448 344

Sosna - klocki 35 cm, wałki 100 cm 

Świadczymy usługi transportowe oraz wystawiamy rachunki lub faktury VAtT


 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Piotr Wiśniewski - tel. 661 181 875
Grzegorz Chmura - tel. 669 956 620
Adrian Nowak - tel.  602 246 963


 

USŁUGI  PORZĄDKOWE

 Józef Szafrański, działka 13, tel. 783 483 367

  • ODBIÓR WORKÓW ZE ŚMIECIAMI OD DZIAŁKOWCÓW
  • ODBIÓR GAŁĘZI I ODPADÓW ZIELONYCH
  • ODBIÓR PRZEDMIOTÓW GABARYTOWYCH I WYWÓZ NA SKŁADOWISKO W BORÓWKU
  • INNE USŁUGI TRANSPORTOWO-PORZĄDKOWE

Umowy świadczenia usług działkowcy mogą zawierać z wykonawcą osobiście lub telefonicznie