Wypad na "Baby"

Krótka trasa na "Baby" przebiega w całości na terenie Gminy Pobiedziska w większości po malowniczo położonych leśnych drogach. Drogi małowymagające w większości przypadków dobrze utrzymane z niewielkimi przewyższeniami (niezbyt strome, krótkie podjazdy i zjazdy).
Zróżnicowana rzeźba terenu Gminy Pobiedziska jest dziełem zlodowacenia bałtyckiego. Sieć hydrograficzną w tym rejonie tworzą rzeki Cybina i Główna stanowiące prawobrzeżne dopływy Warty oraz 25 jezior i ok. 250 niewielkich oczek wodnych rozrzuconych zarówno na terenach leśnych, jak i rolnych.
Najatrakcyjniejszy fragment trasy pokrywa się ze ścieżką edukacyjną w Jeziercach i prowadzi przez ciekawy krajobrazowo obszar Lasów Czerniejewskich otaczających śródleśne jeziorka, połączone rzeką Cybiną. Spacer po ścieżce ma na celu ukazanie piękna przyrody oraz działań mających ją chronić.
Ścieżka podzielona jest na dwie pętle - dłuższa o długości 3,7 km i krótsza o długości 2,5 km. Znajdując się na ścieżce poznamy konwalię majową, bagno – zarośnięte śródleśne jeziorko, jeziora leśne. 
Dla potrzeb turystów powstał przewodnik po proponowanej ścieżce dydaktycznej. Zawiera on dokładne opisy punktów postojowych oznaczonych w terenie za pomocą znaku przedstawiającego sowę w kolorze zielonym, która jest symbolem trasy. Ścieżka obejmuje część jezior Babskich (jezioro Ósemka 6 ha, jezioro Uli 8 ha), dalej za ścieżką znajduje się jezioro Cyganek (2 ha), jezioro Baba (3 ha) i Okrąglak (3 ha).
Teren ten jest atrakcyjny zarówno dla turystów na rowerach, jak również pieszych. O odwiedzanych jeziorach powinni dowiedzieć się również zapaleni wędkarze - łowiska są wyjątkowo czyste i zdbane, a także sowicie zarybiane. Średnie zarybienie roczne wyniosło ok. 60 kg/ha.Poza karpiem, leszczem, linem, płocią, okoniem, szczupakiem można też trafić na jesiotra. Dla tego typu turystów parking ogólnodostępny znajduje się przy jeziorze Ula, a dojście do stanowisk wędkarskich jest bardzo wygodne ze względu na ścieżki okalające jeziora.