Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Wiśniewo” informuje, że w okresie

od  1 listopada 2017 r. do 31 maja 2018 r.
działkowcy będą mogli załatwiać sprawy związane
z użytkowaniem działki w każdą drugą sobotę miesiąca
od godz. 10.00 do godz. 11.00