TELEFONY   Poniżej przedstawiamy kilka użytecznych telefonów, które mogą się przydać działkowcom w różnych sytuacjach.   GOSPODARZ OGRODU – ALEKSANDER NOWAK TEL. 504 305 182   Usługi elektryczne: Patryk Klupa,dz.134, tel. 607 959 846 MarioTeam tel. 723 927 165   Wywóz nieczystości ciekłych: Grzegorz Chmura tel. 669 956 620 Piotr Wiśniewski tel. 661 181 875…

Czytaj dalej

Jak co roku mamy problem z terminową realizacją opłat za działki. Bardzo prosimy o uzupełnienie opłat ogrodowych i należności za zużytą energię elektryczną do dnia 15 lipca br. Po tym terminie n/w działki zostaną odłączone od sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie będzie możliwe po pełnym uregulowaniu należności. Lista działek: 9, 11, 17, 19, 29, 31, 48,…

Czytaj dalej

Przypominamy, że nadal dużo działkowców nie ma podpisanych umów dzierżawy działkowej. Umowa ta jest niezbędna, aby brać czynny udział w głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Czynności tej można dokonać podczas dyżurów zarządu w każdą niedzielę w godz. 11.00 – 13.00 Lista poniżej: 9, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43, 46, 48,…

Czytaj dalej