Jak co roku mamy problem z terminową realizacją opłat za działki. Bardzo prosimy o uzupełnienie opłat ogrodowych i należności za zużytą energię elektryczną do dnia 15 lipca br.
Po tym terminie n/w działki zostaną odłączone od sieci energetycznej. Ponowne przyłączenie będzie możliwe po pełnym uregulowaniu należności.
Lista działek:
9, 11, 17, 19, 29, 31, 48, 53, 54, 64, 67, 75, 92, 115, 137, 144, 147, 148, 153, 157, 175, 177, 178, 182, 185, 186, 191, 207, 213, 216, 224, 238, 241, 243, 255, 270, 273, 297, 302, 316, 318, 320, 321, 322, 325, 363, 370, 378, 395, 399, 407, 408, 409, 410, 414, 422.
oplaty-1600x1131