Przypominamy, że nadal dużo działkowców nie ma podpisanych umów dzierżawy działkowej. Umowa ta jest niezbędna, aby brać czynny udział w głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Czynności tej można dokonać podczas dyżurów zarządu w każdą niedzielę w godz. 11.00 - 13.00
Lista poniżej:
9, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43, 46, 48, 50, 54, 58, 59, 61, 62, 70, 79, 80, 90, 112, 113, 115, 117, 118, 126, 129, 130, 136, 140, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 165, 166, 167, 168, 177, 178, 190, 191, 192, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 209, 212, 224, 225, 229, 234, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 265, 266, 270, 272, 274, 277, 281, 284, 286, 290, 292, 293, 297, 299, 302, 311, 316, 325, 329, 331, 337, 338, 344, 346, 349, 352, 357, 358 360, 364, 368, 370, 373, 377, 380, 389, 391, 392, 395, 400, 407, 408, 409, 411, 414, 417, 419, 421, 427, 431, 432, 434, 435, 437, 438.
UMOWA