Poniżej udostępniamy do Państwa informacji sprawozdanie finansowe za rok 2023. Sprawozdanie zawiera informacje na temat przychodów oraz kosztów poniesionych na utrzymanie naszych ogrodów działkowych.